אודות העמותה

בשנת 2020, הוקמה בישראל על ידי קבוצת אחיות עמותה חדשה ללא מטרת רווח בשם אס"פ (ר"ת אי שליטה, סטומה ופצע). חזון העמותה לאגד בתוכה את מגוון הסקטורים העוסקים בתחומים אלו בארץ. מטרת העל, הינה ליצור גוף מאוחד, חזק ומקצועי לקידום איכות הטיפול במטופלים עם פצעים, בעלי סטומה ומטופלים הסובלים מאי שליטה בסוגרים, תוך שיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים בתחום.

מטרות הביניים:

1. קידום ההכרה המקצועית הייחודית של אחיות ואחים העוסקים בתחום הפצע, סטומה ואי שליטה במשרד הבריאות. להבנות את הסטנדרט המקצועי של תחום הפצע, סטומה ואי שליטה על הסוגרים.

2. ליזום פעילות אקדמית בתחום כולל: כנסים, ימי עיון והשתלמויות

3. ליצור שיתופי פעולה מקצועיים עם עמותות בתחומי הפעילות בארץ

4. להבנות פעילות משותפת בין מובילי הטיפול בתחום.

5. ליזום מחקר בתחום

6. להתוות מדיניות מניעה וטיפול מבוססת ראיות קליניות (EBN).

7. לדאוג למיצוב מעמדן המקצועי של האחיות/אחים המטפלות בפצע, סטומה ואי שליטה- הובלת התחום ופיתוח מקצוע מומחית קלינית.

אתר זה נבנה לטובת העוסקים בתחומים אלו, כחלק מפעילות העמותה לקידום ערוצי תקשורת בין חבריה.

אנו מזמינות להצטרפות לעמותת אס"פ המשלבת בתוכה את שלושת התחומים הללו ואשר תאפשר הזדמנות להגיע למצוינות בתחום ולהשפיע ולמנף את התחום והפרקטיקה.