שם המוצר:

חבישות קולגן – collagen

מאפיינים:

• עשויות קולגן שמופק מהחי, חלקן בתוספת דבש אנטיבקטריאלי וחלקן בתוספת יוני כסף
• נספגות בפצע ומהוות חלק משכבת הקולגן שעליה נבנית רקמת הגרעון
• חבישה חסרת יכולת ספיגה של הפרשות
• מתאימה לשימוש בפצעים שאינם מזוהמים לצורך זירוז גרעון

חבישות קולגן הנמצאות בשימוש:


Prisma
Promogran
Revamil Collagen
Medifil